Cultura de floarea soarelui. Sfaturi pentru semănare și îngrijire

Cultura de floarea soarelui. Sfaturi pentru semănare și îngrijire Leave a comment

Ce trebuie să știi despre floarea soarelui?

Floarea soarelui este una dintre cele mai răspândite plante oleifere din țara noastră. Din semințele de floarea soarelui se obține ulei, care este la mare căutare atât la noi în țară, cât și în străinătate. Există cerere foarte mare de ulei de floarea soarelui, iar planta are multiple întrebuințări, motiv pentru care tot mai mulți fermieri aleg să cultive această plantă.

Floarea soarelui este o plantă din ordinul Compositales (Asterales). Este originară în America Centrală și de Nord și răspândită pe întregul glob, în special având ca scop obținerea uleiului. Planta se cultivă pe suprafețe întinse în țara noastră, în special în Dobrogea, Câmpia Română și de Vest.

Prin industrializarea plantei de floarea soarelui se obține ulei, iar în urma procesului, rămân șroturile, care sunt utilizate în hrana animalelor. Pălăriile rămase în urma treierării și turtele de calitate inferioară care rămân în urma extragerii uleiului sunt, de asemenea, utilizate ca furaje pentru animale. Turtele de calitate superioară, în schimb, sunt utilizate pentru a prepara halva. În plus, floarea soarelui este o plantă cu mult polen, astfel că se utilizează și pentru a produce miere de albine. Din cojile semințelor de floarea soarelui se fabrică carbonat de potasiu, furfurol, precum și drojdie furajeră, plăci fibro-lemnoase, alcool etilic, bioxid de carbon lichid și lignină.

Spre deosebire de alte culturi oleaginoase, floarea soarelui are un randament maxim de ulei la o unitate de suprafață. Semințele provenite din soiuri moderne și hibrizi conțin 50-54% grăsimi cu proprietăți gustative și nutritive înalte.

Care sunt zonele favorabile pentru a cultiva floarea soarelui în țara noastră?

Floarea soarelui este o plantă cu un spectru larg de utilizări. Unul dintre principalele sale avantaje este acela că se poate folosi întreaga plantă și este și o plantă meliferă. În plus, cererea pentru uleiul de floarea soarelui este foarte ridicată, iar faptul că tehnologia cultivării plantei este complet mecanizată este de real ajutor pentru cultivatori.

La noi în țară, planta este adaptată foarte bine, ceea ce dă un potențial de producție foarte mare. Nivelul prețului la produs este bun, astfel că este profitabilă cultivarea acestei plante.

Țara noastră are condiții prielnice pentru o producție ridicată de floarea soarelui. Această plantă are parte de un mediu prielnic pentru dezvoltare pe suprafețe întinse ale țării noastre. Totuși, unele zone prezintă condiții mai potrivite pentru această cultură, decât alte zone. Iată care sunt cele mai favorabile zone pentru această cultură:

 • Zona I: Câmpia Română și Dobrogea pe solurile de tip cernoziom și Câmpia de Vest
 • Zona a II-a: Lunca Dunării
 • Zona a III-a: Câmpia Română și Dobrogea pe suprafețe neirigate cu soluri de tip preluvosoluri roșcate și cernoziomuri, iar în Dobrogea și pe soluri bălane
 • Zona a IV-a: Câmpia Găvanu-Burdea (cu asociații pe verisoluri), Câmpia Leu-Rotundă și Câmpia Plenița (cu cernoziomuri levigate și preluvosoluri roșcate)
 • Zona a V-a: Câmpia Jijiei, podișul Bârladului și Câmpia Transilvaniei
 • Zona a VI-a: Podișul Moldovenesc, Piemonturile Vestice și Piemontul Getic sudic

Când și cum se seamănă floarea soarelui?

Înainte de a cultiva floarea soarelui, terenul necesită pregătire, pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă a plantelor și o producție optimă. Iată cum trebuie să pregătești terenul pentru cultura de floarea soarelui:

Arătura

După ce se recoltează planta premergătoare, este necesar să întreprinzi câteva acțiuni, după cum urmează:

 • Imediat după recoltarea plantei premergătoare, se recomandă efectuarea lucrării de dezmiriștit
 • Arătura se efectuează cât mai repede cu putință, cu plugul în agregat cu grapa stelată sau grapa inelară
 • Terenul se menține curat de buruieni și afânat, până în toamnă, realizând lucrări de întreținere a arăturii, realizate cu grapa cu discuri și lamă nivelatoare în agregat cu grapa cu colți reglabili, grapa rotativă sau doar cu grapa cu colți reglabili, în funcție de starea arăturii și de gradul de îmburuienare a solului. Este recomandat ca lucrările de întreținere a arăturii să se realizeze perpendicular sau oblic pe direcția arăturii, pentru a nivela terenul corespunzător.

Arătura se realizează la o adâncime de 22-25 cm, iar adâncimea poate fi mai mare în cazul terenurilor îmburuienate, cu cantități mari de resturi vegetale, precum și în cazul solurilor compactate. Este important să se țină cont de faptul că, în zonele mai umede sau pe solurile mai grele, lucrarea de scarificare la 60 cm poate aduce sporuri de producție de până la 28%.

Fertilizarea solului

Fertilizarea solului are un rol esențial în obținerea unei producții mari și de calitate superioară din cultura de floarea soarelui. La 100 kg de producție de semințe se recomandă aplicarea de:

•           Azot – 1,8-3,5 kg

•           Fosfor – 0,29-0,7 kg

•           Potasiu – 0,38-1,65 kg

•           Calciu – 0,11 kg

•           Magneziu – 0,18-0,23 kg

În primele faze de vegetație este esențială nutriția cu azot, fosfor și potasiu și se ține cont de următoarele aspecte:

 • La condițiile din țara noastră, doza de îngrășăminte cu azot este de 70-100 kg/ha. Se administrează jumătate la pregătirea patului germinativ sau concomitent cu semănatul, sub formă de azotat de amoniu, îngrășăminte lichide sau complexe, iar cealaltă jumătate se aplică sub formă de azotat de amoniu, odată cu prășila 1 sau 2.
 • Ținând cont de condițiile de la noi din țară, doza de îngrășăminte cu fosfor este 60-125 kg P2O5/ha. Poate fi administrată integral înainte de efectuarea lucrării de arat, sub formă de îngrășăminte simple de tip superfosfat, sau înainte de pregătirea patului germinativ, sub formă de îngrășăminte complexe. Poate fi administrată și fracționat, două treimi din doză înainte de efectuarea lucrării de arat, sub formă de îngrășăminte simple de tip superfosfat, și o treime concomitent cu semănatul, sub formă de îngrășăminte complexe.
 • La solurile cu mai puțin de 15 mg K2O/100 g sol, doza recomandată de potasiu este 60-80 kg K2O/ha. Se administrează sub formă de sare potasică, înainte de efectuarea arăturii, sau sub formă de îngrășăminte complexe, înainte de pregătirea patului germinativ sau concomitent cu semănatul.

Îngrășămintele foliare se aplică în două etape, prima etapă fiind în faza de 4-6 frunze, iar a doua etapă fiind la începutul apariției calatidiilor. În fiecare dintre aceste tratamente se utilizează 300-500 l soluție/ha, în concentrație de 0,5-1%.

Se recomandă utilizarea îngrășămintelor cu conținut mai mare de fosfor sau cele care au raporturi egale între elementele nutritive, care conțin și microelemente, în special bor și molibden. Se pot utiliza și doar îngrășăminte foliare numai cu azot.

Sămânța și semănatul

Pentru a avea o producție bună, este necesară o bază bună. Astfel, sămânța trebuie să fie tratată corespunzător, iar semănarea trebuie efectuată la momentul optim și ținând cont de anumite condiții.

Semințele potrivite pentru semănat sunt cele cu puritate fizică de peste 98% și germinație de peste 85%. De asemenea, semințele trebuie să fie fără spărturi sau fisuri, să fie cât mai uniforme și să aibă masa a 1000 de boabe cât mai ridicată.

Înainte de semănat, semințele de floarea soarelui trebuie tratate cu un produs omologat împotriva bolilor și dăunătorilor precum: mana, putregaiul alb, putregaiul cenușiu, gărgărița frunzelor și viermii de sârmă.

Epoca de semănat pentru cultura de floarea soarelui

Am descoperit, până aici, diverse informații despre floarea soarelui. Dar când se seamănă floarea soarelui? Perioada recomandată pentru a semăna această plantă este atunci când, la adâncimea necesară pentru semănat, temperatura este de 7 grade Celsius la ora 7 dimineața și când vremea este în curs de încălzire. În general, aceste condiții sunt întrunite în perioada 25 martie – 15 aprilie, iar în zonele mai răcoroase, la această perioadă se adaugă 7-10 zile.

Distanța optimă între rânduri este de 70 cm, iar dacă irigarea se face pe brazde, distanța între rânduri poate fi de 80 cm.

Cultura de floarea soarelui: cum o îngrijești

Pentru a avea o producție ridicată și de calitate superioară de floarea soarelui, este necesar ca această cultură să fie întreținută corespunzător. Deși planta aceasta este considerată a fi rezistentă la secetă, în anii în care sunt precipitații reduse și se dispune de un sistem de irigare, pot fi aplicate 1-4 udări de 400-800 metri cub la hectar.

Un alt factor esențial pentru obținerea unei producții cât mai mare îl reprezintă polenizarea. Întrucât albinele melifere sunt unele dintre cele mai importante insecte polenizatoare, se recomandă amplasarea a câte două familii de albine în apropierea fiecărui hectar, de îndată ce încep să apară primele flori în cultura de floarea soarelui.

Combaterea buruienilor

Buruienile concurează cu planta de cultură pentru nutrienți și au capacitatea de a compromite producția cu aproximativ 50%. Tocmai pentru a împiedica acest lucru, este esențial ca buruienile să fie eliminate cât mai devreme.

Alegerea erbicidelor se face ținând cont de spectrul de buruieni prezente în cultură, monocotiledonate sau dicotiledonate, precum și de tehnologia de erbicidare, preemergentă și/sau postemergentă. Se recomandă utilizarea erbicidelor omologate pentru cultura de floarea soarelui.

Prevenirea și combaterea bolilor și a dăunătorilor

Bolile și dăunătorii au capacitatea de a micșora considerabil producția, precum și calitatea acesteia. De aceea, este necesar să fie luate măsurile corespunzătoare de protecție împotriva acestora. Cei mai frecvenți și mai dăunători pentru floarea soarelui sunt rățișoara porumbului și viermii sârmă. Posibilitatea apariției acestora se elimină prin rotația culturii și tratamentul semințelor.

Cele mai frecvente boli ale culturii de floarea soarelui sunt: mana, putregaiul alb, pătarea brună și frângerea tulpinilor, pătarea neagră a tulpinilor, putregaiul cenușiu, putrezirea rădăcinilor și tulpinilor, rugina neagră, pătarea brună-neagră sau alternarioza, pătarea cenușie sau septorioza frunzelor.

Nivelul de atac al acestor boli se poate reduce prin respectarea rotației culturilor, a epocii optime pentru cultivare, precum și a densității recomandate în funcție de hibrid.

Recoltarea și păstrarea recoltei de floarea soarelui

Momentul cel mai potrivit pentru a recolta floarea soarelui este atunci când umiditatea semințelor este de 10-13%. Acela este momentul în care 70% dintre calatidii sunt uscate și 30% au culoarea brună. Calendaristic, la noi în țară acest moment este în ultima decadă a lunii august și mijlocul lunii septembrie, însă perioada poate diferi ușor în funcție de zonă, condițiile climatice și hibridul cultivat.

După recoltare, semințele trebuie să fie minuțios uscate, până ajung la nivelul de umiditate de 6%. În magaziile unde sunt depozitate semințele, este necesar să se mențină o temperatură de sub 20⁰ C.

Semințe de floarea soarelui: beneficii

Semințele de floarea soarelui au numeroase beneficii. Deși sunt utilizate pentru a produce ulei, ele pot fi consumate și ca atare sau în diverse gustări. Totuși, se recomandă utilizarea cu măsură a semințelor, deoarece au un aport caloric mare.

Semințele de floarea soarelui conțin o cantitate mare de proteine, grăsimi mononesaturate și vitamina E. O porție mic, de 28 de grame, de semințe de floarea soarelui conține:

 • 164 calorii
 • 2,4 grame fibre
 • 5,8 grame proteine
 • 5,2 grame grăsimi mononesaturate (grăsimi „bune”)
 • 6,4 grame acizi grași Omega-6
 • 47% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina E
 • 27% din cantitatea zilnică recomandată de mangan
 • 23% din cantitatea zilnică recomandată de magneziu

Conform specialiștilor, semințele de floarea soarelui sunt bogate în grăsimi, în special grăsimi polinesaturate. Acestea ajută la funcționarea inimii și au următoarele beneficii:

 • pot reduce nivelul colesterolului LDL (colesterol „rău”)
 • pot reduce riscul de atac de cord
 • pot reduce riscul de accident vascular cerebral
 • pot controla nivelul de glucoză din sânge
 • pot reduce tensiunea arterială

Semințele de floarea soarelui au și alte beneficii pentru organism, după cum urmează:

 • conțin vitamina E, care împiedică radicalii liberi să deterioreze celulele sănătoase din corp
 • seleniul joacă un rol important în sinteza ADN-ului și ajută la reducerea stresului oxidativ de pe urma radicalilor liberi
 • niacina, cunoscută și sub denumirea de vitamina B3, ajută la repararea ADN-ului și poate ajuta la scăderea colesterolului total și la reducerea riscului de boli cardiace
 • vitamina B6 poate calma simptomele sindromului premenstrual
 • fibrele ajută tranzitul intestinal, ajută la scăderea colesterolului, țin sub control glucoza prezentă în sânge și contribuie la scăderea în greutate
 • acidul pantotenic ajută corpul să metabolizeze grăsimile, carbohidrații și proteinele în energie, contribuie la vindecarea rănilor și poate ajuta la reducerea colesterolului.

Concluzie

Floarea soarelui este o cultură răspândită în țara noastră, datorită multiplelor sale utilizări. Deși este în special cultivată pentru producția de ulei, această plantă are și alte întrebuințări. În plus, semințele de floarea soarelui pot fi consumate ca atare, ele având multiple beneficii asupra sănătății. Pentru a avea o producție bogată și de calitate superioară, este necesar să se respecte perioada și modul corespunzător de semănare a semințelor, precum și întreținerea corectă a culturii.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *