Scurt ghid pentru aplicarea erbicidelor

Continut

Scurt ghid pentru aplicarea erbicidelor

Erbicidele sunt substanțe chimice care au acțiune fitotoxică selectivă sau totală asupra speciilor de plante nedorite care apar în cultură, cum sunt buruienile. Eliminarea buruienilor este recomandată, deoarece acestea concurează cu plantele de cultură pentru lumină, apă, substanțe nutritive și spațiu. Odată apărute în cultură, buruienile determină reducerea productivității și deprecierea calității culturii. Există diverse lucrări tehnologice pentru combaterea buruienilor, cum ar fi lucrările solului, mulcirea și dezinfecția solului. O metodă alternativă pentru eliminarea buruienilor este aplicarea erbicidelor, cunoscută și sub denumirea de erbicidare.

Substanța activă din erbicide determină acțiunea toxică a acestora. Totuși, alături de substanța activă, în erbicide se găsesc și alte substanțe ajutătoare, precum solvenți, stabilizatori și adjuvanți. Aceste substanțe ajutătoare au diferite roluri în menținerea și sporirea eficacității produsului. După aplicare, erbicidul acționează asupra buruienilor prin inhibarea unor procese vitale, cauzând astfel ofilirea lor.

Ce tipuri de erbicide există?

Iată ce tipuri de erbicide există:

  • Preemergente. Se aplică înainte de răsărirea buruienilor și a plantelor de cultură.
  • Postemergente. Se aplică după răsărirea buruienilor, în perioada lor de vegetație.
  • Erbicide de contact. Se aplică pe părțile aeriene ale plantei. Acționează doar în zona și în jurul zonei în care a fost aplicat erbicidul. Aceste erbicide au cea mai mare eficiență asupra buruienilor anuale, deoarece acestea nu au rezerve energetice care să ajute planta să se refacă.
  • Erbicide sistemice. Se aplică pe părțile aeriene ale plantei. Sunt absorbite de frunze și ulterior sunt translocate în întreaga plantă.
  • Erbicide reziduale. Se aplică pe sol și acționează asupra semințelor buruienilor care sunt în curs de răsărire sau pătrunde în rădăcini și acționează la nivelul acestora.
  • Erbicide selective. Aceste erbicide elimină doar anumite categorii de buruieni, cum sunt cele monocotiledonate sau dicotiledonate, anuale sau perene. Nu afectează culturile pentru care erbicidul utilizat este omologat.
  • Erbicide totale. Sunt neselective și elimină atât buruienile, cât și orice altă plantă existentă pe suprafața pe care sunt aplicate.

Cum se realizează aplicarea erbicidelor?

Erbicidarea se poate face pe sol sau foliar. Erbicidele potrivite se aleg în funcție de metoda de erbicidare. Se ține cont de anumite aspecte, cum ar fi momentul aplicării, modul de acțiune și spectrul de acțiune. În funcție de aceste aspecte, există erbicidare:

  • După momentul aplicării: erbicidare preemergentă și erbicidare postemergentă
  • După modul de acțiune: erbicidare cu erbicide de contact, cu erbicide sistemice sau cu erbicide reziduale
  • După spectrul de acțiune: erbicidare selectivă sau totală.

Cum se realizează erbicidarea pe sol?

Erbicidarea pe sol se realizează în preemergență, iar pentru ea se utilizează erbicide reziduale. Rădăcinile buruienilor în curs de răsărire preiau substanța activă din erbicid și astfel este stopată direct dezvoltarea buruienilor respective. Atunci când se aplică erbicidele, solul trebuie să fie bine aprovizionat cu apă și bine mărunțit, astfel încât erbicidul să poată fi distribuit uniform. Dacă solul este uscat, erbicidele își pierd din eficacitate.

Cum se realizează erbicidarea foliară?

Erbicidarea foliară se realizează în postemergență, utilizând erbicide de contact sau sistemice, selective sau totale. Erbicidele pătrund în plantă prin intermediul frunzei, în special. Erbicidele de contact sunt translocate în plantă într-o mică măsură și acționează preponderent în zona sau în jurul zonei în care au fost aplicate. Erbicidele sistemice sunt preluate prin frunză și translocate ulterior, în special prin sistemul vascular în întreaga plantă.

Erbicidele de contact au un timp de acțiune mai scurt decât erbicidele sistemice, însă cele sistemice au o eficacitate mai ridicată, deoarece erbicidele sistemice acționează la nivelul întregii plante.

Recomandări privind aplicarea erbicidelor

Pentru a se obține efectul dorit în urma erbicidării, se recomandă respectarea intervalelor de temperatură recomandate la aplicare, precum și momentul optim de aplicare, acesta corelându-se cu stadiul de vegetație al buruienilor și al plantelor de cultură.

Aplicarea erbicidelor nu se recomandă a fi realizată în perioade cu vânturi puternice, pentru a se evita poluarea mediului. De asemenea, nu se realizează în perioade urmate de precipitații, pentru a se asigura eficiența tratamentului.

Ce norme de siguranță trebuie respectate la aplicarea erbicidelor?

Întrucât erbicidele sunt substanțe toxice, este necesar să fie respectate câteva reguli de siguranță la aplicarea erbicidelor. Iată care sunt acestea:

1. Achiziționează erbicidele doar din locuri autorizate și în doze omologate. Utilizarea produselor de acest gen provenite din surse nesigure pot pune în pericol atât sănătatea consumatorilor, cât și culturile pe care sunt aplicate.

2. Citește cu atenție și respectă indicațiile de pe eticheta produsului și măsurile de păstrare după utilizare.

3. Poartă echipament de protecție adecvat în timpul preparării soluției și pe durata aplicării erbicidelor.

4. Curăță și calibrează corect echipamentul de aplicare.

Concluzie privind aplicarea erbicidelor

Aplicarea erbicidelor are rolul de a proteja culturile de buruieni. Însă, pentru a avea efectul scontat, este necesar să ții cont de tipul de erbicide existente, de momentul aplicării, precum și de câteva reguli privind aplicarea erbicidelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *