Momeala raticida pasta gata de utilizare, Promedivet 150g

Previous
Next

Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), anticoagulant de sinteză pe suport de pastă, ambalată în plicuri de 10g..
Se va purta mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. 

13,00 lei
(Pretul include TVA)
La comandă

- Garantia unui produs original

- Notificare SMS

- Drept de retur 14 zile

- Depozit controlat termic

- Plata la curier in momentul livrarii

- Plata cu cardul Online

- Plata prin tranfer bancar

- Livram oriunde in Romania la 29 RON

- Livrare gratuita peste 800 de RON

Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), anticoagulant de sinteză pe suport de pastă, ambalată în plicuri de 10g..

Se va purta mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc. Se plasează mai ales în zone unde celelalte tipuri de raticide nu pot fi utilizate. Amplasarea se face în recipienţi (tăviţe de carton, plastic) în locuri ferite de lumină, umezeală, să nu permită accesul copiilor şi animalelor domestice, în apropierea căilor de acces, a cuiburilor sau în locurile de hrănire a şobolanilor. În cazul în care este psoibil, fixaţi momeala, astfel încât să nu poate fi deplasată. Pentru şoareci – public general: 1-2 plicuri (10 g) la distanţă de 2-5 m în staţiile de momeală rezistente la manipulare (la distanţă de 2 m în zone cu infestări mari) în zonele în care şoarecii sunt activi. Pentru şobolani – public general: 1-6 plicuri de 10 g la 5-10 mdistanţă (la distanţă de 5 m în zone cu infestări mari) în zonele în care şobolanii sunt activi. Verificaţi regulat consumul de momeală şi înlocuiţi momeala consumată sau stricată până când consumul se opreşte. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creşteţi cantitatea de momeală prin plasarea mail multor puncte de momeală. Nu măriţi mărimea punctului de momeală. Înlocuiţi orice momeală mâncată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Reumpleţi momeala când este necesar. Repetaţi tratamentul în situaţiile în care există dovezi de infestare nouă. Protejaţi momeala de condiţiile atmosferice. Amplasaţi staţiile de momeală în zone care nu pot fi inundate.

În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinaţi timpul de protrombină în mai puţin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot şi se reia tratamentul în cazul în care au loc creşteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puţin probabilă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiţi bine gura cu apă. Nu provocaţi voma. Consultaţi medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritaţii ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcaţi imediat toate hainele contaminate. Spălaţi bine pielea cu săpun şi apă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritaţia ochilor la persoanele sensibile. Se clăteşte imediat cu multă apă şi se va consulta un medic. Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat în timpul oricărei acţiuni de salvare. Gravitatea simptomelor descrise vor varia în funcţia de concentraţia şi durata expunerii. Inhalare: Puţin probabil să prezinte un pericol de inhalare. Dacă simptomele dezvoltă mutaţi persoana expusă la aer proaspăt.  Imediat obţineţi recomandări medicale. Ingestie: Clătiţi gura. Nu provocaţi voma. Consultaţi imediat un doctor. Contactul cu pielea: Contactul prelungit poate provoca uscarea pielii. Contactul cu ochii: Nici un simptom specific cunoscut. Poate fi uşor iritant pentru ochi. Observaţii pentru medic: Trataţi simptomatic.

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă. Staţiile şi punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul şoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul şobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiţi mănuşi de protecţie. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui şi curăţarea zonei. În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curăţate înainte de eliminare.

Review-uri All reviews

Aveți întrebări?