Ce înseamnă agricultura ecologică și cum să faci conversia

agricultura ecologică

Ce este agricultura ecologică?

Conform Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, definiția pentru agricultura ecologică este: «„Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură și este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre.»

Agricultura ecologică se referă la promovarea unui sistem de agricultură care respectă mediul înconjurător și înlesnește cerințele social-economice moderne. Denumită și agricultură organică, aceasta are rolul de a produce hrană curată cu ajutorul unor practici care să se alinieze scopului de a conserva și dezvolta mediul înconjurător. Produsele agroalimentare care rezultă din această agricultură trebuie să fie proaspete, fără nicio intervenție asupra factorilor naturali de dezvoltare. Principalul scop al agriculturii ecologice este dezvoltarea durabilă a agriculturii, creșterea activităților economice, precum și sporirea interesului față de dezvoltarea spațiului rural, prin valorificarea resurselor naturale valabile.

Care sunt practicile specifice pentru agricultura ecologică?

Agricultura ecologică are misiunea de a crea un echilibru între industrie și biodiversitatea naturii. Din acest motiv, producția alimentelor se desfășoară urmând o serie de reguli stricte. Iată care sunt practicile specifice agriculturii ecologice:

 1. În etapa de producție, fermele nu folosesc:
  1. Organisme modificate genetic sau derivate ale acestora
  1. Fertilizanți și pesticide sintetice
  1. Stimulatori de creștere
  1. Hormoni
  1. Antibiotice
 2. În etapa de procesare, nu se utilizează:
  1. Aditivi alimentari
  1. Substanțe complementare sau chimice de sinteză.

Trecerea de la agricultura convențională la agricultura ecologică are un impact pozitiv asupra mediului, a producătorului și a consumatorului. Prin eliminarea substanțelor chimice, produsele agricole sunt supuse unui risc scăzut de contaminare și sunt mai sigure atât pentru consumul uman, cât și cel animal.

Apa potabilă nu mai este expusă riscului de contaminare cu nitrați și bacterii, iar biodiversitatea devine mai variată și depășește pericolul la care este supusă prin intermediul agriculturii convenționale.

Avantajele agriculturii ecologice

Agricultura ecologică are numeroase avantaje.

Reducerea contaminării

În primul rând, aerul, apa și produsele agroalimentare sunt mai puțin contaminate. Odată ce agricultura ecologică se extinde, aerul prezintă a calitate mai bună, întrucât nu se mai utilizează produse chimice care se pulverizează. Prezența pesticidelor în apa potabilă este o problemă reală și de actualitate, întrucât agricultura convențională este principala sursă de contaminare a apei cu nitrați, nitriți, bacterii și pesticide. Neutilizarea pesticidelor scade riscul de contaminare a produselor agricole.

Agricultura ecologică asigură biodiversitate

În agricultura convențională, biodiversitatea scade ca urmare a specializării, intensificării, lipsei fermelor mixte, lipsei terenurilor necultivate și utilizării pesticidelor. Utilizarea pesticidelor reprezintă un pericol pentru plante, animale și om. Acestea amenință existența anumitor specii sălbatice de plante și animale. Prin utilizarea pesticidelor se reduc considerabil sursele de hrană pentru păsări. Spre deosebire de fermele convenționale, în cele ecologice se observă o creștere a numărului și speciilor de păsări.

Rotația culturilor care se practică în fermele ecologice ajută la menținerea durabilității solului. În plus, determină un număr mai mic de probleme cauzate de boli, dăunători și buruieni. Agricultura ecologică ajută la realizarea unui peisaj mai variat și asigură o mai mare biodiversitate.

Agricultura ecologică asigură un sol fertil și sănătos

Agricultura convențională a dus la scăderea conținutului de materie organică din sol și la acumularea de compuși toxici. Agricultura ecologică ajută la menținerea fertilității și sănătății solului, prin metode biologice, cum sunt: rotația culturilor, lucrări manuale, prășit, compostare, mulcire prin utilizarea îngrășămintelor organice.

Se reduce eroziunea solului, care este determinată și de scăderea conținutului de materie organică a solului care se realizează în agricultura convențională prin folosirea îngrășămintelor chimice de sinteză. Ameliorarea structurii solului și reducerea eroziunii se realizează prin menținerea terenului acoperit cât mai mult timp posibil, atât prin cultivarea unor culturi de acoperire, cât și prin mulcire.

În agricultura ecologică se reduce consumul de apă, datorită ameliorării solului prin creșterea conținutului în materie organică și a îmbunătățirii structurii acestuia, precum și prin mai buna acoperire. Astfel, apa este mai bine reținută și conservată în sol, ducând la reducerea cheltuielilor cu irigarea.

Produsele ecologice sunt mai de calitate, au un conținut mai ridicat în substanță uscată, aminoacizi, vitamine și săruri minerale.

Agricultura ecologică protejează mediul înconjurător

Agricultura ecologică are ca scop păstrarea nealterată a mediului, prin utilizarea îngrășămintelor organice și a celor minerale mai puțin solubile, a composturilor, a îngrășămintelor verzi și a preparatelor vegetale. Este interzisă utilizarea pesticidelor și sunt permise doar produse care nu dăunează plantelor.

Prin agricultura ecologică se reduc problemele globale de mediu, cum sunt: ploaia acidă, încălzirea globală, reducerea biodiversității și deșertificarea. Acest tip de agricultură reduce emisia de gaze responsabile pentru efectul de seră.

În plus, această agricultură se bazează pe practici care necesită multă muncă manuală. Astfel, aceeași cantitate de alimente poate fi produsă cu 19% mai puțină energie în agricultura ecologică, comparativ cu agricultura convențională.

Dezavantajele agriculturii ecologice

Alături de numeroasele avantaje, agricultura ecologică are și câteva dezavantaje. Iată care sunt acestea:

 • Nivelul scăzut al randamentelor
 • Prețul de valorificare al produselor agricole ecologice este mai ridicat decât cel al produselor convenționale
 • Produsele ecologice sunt accesibile segmentului de consumatori cu posibilități financiare peste media populației

Cum faci conversia la agricultura ecologică?

Conversia la acest tip de agricultură este esențială, deoarece ea reprezintă o soluție la diversele probleme de mediu la nivel global. Trecerea nu se realizează de la o zi la alta, ci pe o perioadă suficient de îndelungată încât să permită solului să devină fertil și să asigure restabilirea echilibrului ecosistemului, conform legislației.

Perioada obligatorie de conversie de la agricultura convențională la cea ecologică este de cel puțin doi ani înainte de însămânțare. În cazul pășunilor și al furajelor perene, perioada este de cel puțin doi ani înainte de utilizarea acestor produse ca furaje obținute din agricultura ecologică. Pentru culturile perene, perioada de conversie este de cel puțin trei ani înainte de prima recoltă a produselor ecologice.

În cazul ecvideelor și al bovinelor, perioada este de 12 luni pentru producția de carne și cel puțin trei sferturi din durata lor de viață. În cazul rumegătoarelor mici, al suinelor și al animalelor pentru producția de lapte, perioada de conversie este de 6 luni. La păsările de curte utilizate în producția de carne, perioada este de 10 săptămâni, iar la păsările pentru producția de ouă, perioada este de 6 săptămâni.

Perioada de conversie pentru albine este de un an, în cazul în care familia a fost cumpărată din stupine convenționale.

Concluzie

Agricultura ecologică pune accentul pe mediul înconjurător. Cu ajutorul acestui tip de agricultură, se văd efecte benefice asupra mediului înconjurător, al alimentelor, animalelor și omului. Trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică este un proces de durată, care însă are numeroase beneficii.

Sursa foto: Pixabay